Chat Box
Online Members
None
Online Guests: 1
Top Posters
carlederr
16 posts

MzTom1992
3 posts

Wustenfuchs
2 posts

AzuKori
1 posts

NhocHuLy
1 posts

Hướng dẫn cách chụp screenshot ingame
Forum » Forums » General Discussion
Joined: 21st Jun 2014
Rank: Pro Member
Likes 3
6th Jul 2014

Hướng dẫn cách chụp screenshot ingame không cần tools/software.
Kéo bảng Console xuống gõ "screenshot.render 1" sau đó vào My Document / BF4 / Screenshot để lấy ảnh
Lưu ý bỏ dấu ngoặc kép nhé nhiều người hỏi vãi nghe sót cả lồng
Hướng dẫn cách chụp screenshot ingame không cần tools/software. Kéo bảng Console xuống gõ "screenshot.render 1" Lưu ý bỏ dấu ngoặc kép nhé -_- nhiều người hỏi vãi nghe sót cả lồng


Like (0) · Comments (1)
Forum » Forums » General Discussion
Please login or register to reply.
Register to our website!

Already have an account? Login »

Events